VRP sp. z o.o. jest spółką z sektora private capital.

Powstała w 2012 roku w celu wspierania przedsiębiorców w rozwoju ich firm. W większości przypadków VRP jest partnerem w już istniejących przedsięwzięciach i w tym się specjalizuje, dostarczając fachową wiedzę z różnych sektorów gospodarki i wspierając w pozyskaniu finansowania przedsięwzięć rozwojowych.

Głównym rynkiem działania spółki jest Polska.