VRP sp. z o.o.

ul. Wichrowa 20 B
60-449 Poznań

t +48 61 858 68 20
f +48 61 858 68 22

office@vrp-group.pl

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000397668, NIP 5252518495, REGON 145832171, Kapitał Zakładowy Spółki: 1.000.000,00 PLN